ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

้อมูลทั่วไป

การแข่งขัน A-MATH SUDOKU ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี  มีตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาพกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH SUDOKU ปีการศึกษา 2558
โดยครูกิตติศักดิ์ ครูสราวุธ และครูอนงค์
สรุปผลการแข่งขัน
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปีการศึกษา 2558
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ครูคณิตศาสตร์ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้ ภาพกิจกรรม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-,มุกดาหาร ธันวาคม 2556 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่าน
สรุปกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
20-21 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เช่นนิทรรศการให้ความรู้ การแข่งขัน A-MATH
SUDOKU การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันรูบิค คณิตคิดเร็ว เกมบิงโก
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปีการศึกษา 2556
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ครูคณิตศาสตร์ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม GSP การสอนคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ การพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อสอบ ทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้ ภาพกิจกรรม

สอบโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบล: สอวน.
นักเรียนที่สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โครงการโอลิมปิก
วิชาการ สามารถติวเนื้อหาเพิ่มเติมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 15.45-17.00 น. ห้อง 437 อาคารเรียน 4
สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครู
ูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์หรือตรวจสอบรายชื่อ ที่เว็บไซต์
http://www.olympic.sci.ubu.ac.th


ขอแสดงความยินดีนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบล: สอวน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงใจ มุกดา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1และค่าย 2
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  

เตรียมตัวสอบอย่างไรให้สอบได้คะแนนดีๆ
เมื่อถึงเวลาสอบนักเรียนส่วนมากมักชอบอ่านหนังสือจนดึก แล้วเข้าสอบ
ในรุ่งเช้า วันต่อมา ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีการที่ดีที่จะทำให้เรา
สอบได้ คะแนนดี คือ ควรตั้งใจเรียน ในห้องให้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจให้ถามครู
ผู้สอน จากนั้น ควรมีสมุดบันทึก ในแต่ละ รายวิชา จดบันทึกเนื้อหาที่สำคัญ
ที่เรียนในแต่ละวัน ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มเพิ่มเติม
เมื่อถึงเวลาสอบ เช่นสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบNT หรือ
สอบแอดมิสชัน เรานำสมุดที่บันทึกมาอ่านเราก็สามารถ ทบทวนเนื้อหา
โดยที่ไม่ต้องเปิดอ่านหนังสือ หลายๆ เล่ม ทำได้เท่านี้รับรองว่าได้สอบ
ได้คะแนนดีๆ แน่นอนครับ

เว็บแนะนำต่อไปนี้สำหรับนักเรียน บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ
สื่อมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถให้ความรู้นักเรียน
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
สื่อมัลติมีเดียกลุ่มสาระ

google earth แนะนำกูเกิ้ลเอิร์ธ โปรแกรมท่องโลกในรูปแบบ 3 มิติ
พร้อมทั้ง การนำไปให้บริการ และ คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ทำไมจึงไม่มี รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขา คณิตศาสตร์
มีคำถามที่คาใจนักคณิตศาสตร์หลาย ๆ คนว่า เหตุไฉน มิสเตอร์
อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) ที่ได้สู้อุตส่าห์ตั้งรางวัลโนเบล
เพื่อเป็นกำลังใจกับคนในหลากหลายสาขา จึงมองข้ามที่จะให้รางวัล
กับคนในสาขาคณิตศาสตร์ไปเสียเล่า

รวมบทความคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ รายละเอียด
รวมบทความวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ รายละเอียด

ข่าวทุนศึกษาและวิจัย, ข่าววิชาการ, ข่าวดาราศาสตร์, ข่าวธรณีวิทยา, ข่าวคณิตศาสตร์, ข่าวฟิสิกส์, ข่าวเคมี,
ข่าวชีววิทยา, ข่าวเทคโนโลยี, ข่าววิชาการอื่นๆ

 เรียนวิทย์, เรียนศิลป์, สอบเอ็นทรานซ์, ห้องสมุดออนไลน์, วัฒนธรรมไทย, ทุนการศึกษา เด็กและเยาวชน,
ศึกษาต่อต่างประเทศ
, สถาบันการศึกษาไทย, สถาบันวิจัย ค้นคว้า,

1.3 ตารางสอน
1.6 แผนการจัดการเรียนรู้
1.7 สื่อ/นวัตกรรม
1.9 Best Practice
1.10 ผลงานนักเรียน
1.11 เกียรติประวัติ

เนื้อหาคณิตศาสตร ์

2.7 คณิตศาสตร์ O-NET

2.8 คณิตศาสตร์ PAT1

กิจกรรมการเรียนรู้

3.1 โครงงานคณิตศาสตร์

3.4 E-Learning
กิจกรรมเสริมความรู้
4.1 A-Maths & Game
4.2 เพลงคณิตศาสตร์
4.3 คณิตฯในธรรมชาติ
4.4 ชุมนุมคณิตศาสตร์
4.5 ค่ายคณิตศาสตร์
4.6 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
4.7ภาพกิจกรรม

 

แนะนำ ติชม เว็บไซต์  ที่ครูกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน : kit_ti48@hotmail.com