ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

1.3 ตารางสอน
1.6 แผนการจัดการเรียนรู้
1.7 สื่อ/นวัตกรรม
1.9 Best Practice
1.10 ผลงานนักเรียน
1.11 เกียรติประวัติ

เนื้อหาคณิตศาสตร

2.7 คณิตศาสตร์ O-NET

2.8 คณิตศาสตร์ PAT1

กิจกรรมการเรียนรู้

3.1 โครงงานคณิตศาสตร์

3.4 E-Learning
กิจกรรมเสริมความรู้
4.1 A-Maths & Game
4.2 เพลงคณิตศาสตร์
4.3 คณิตฯในธรรมชาติ
4.4 ชุมนุมคณิตศาสตร์
4.5 ค่ายคณิตศาสตร์
4.6 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
4.7ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำ ติชม เว็บไซต์  ที่ครูกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน : kit_ti48@hotmail.com