[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ ป.พ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมชาว ฟ้า-แดง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องใน วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐...(คลิกดูภาพกิจกรรม)ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐ "นายบัญชา วงค์เสนา" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐... (คลิกดูภาพกิจกรรม)


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ณ อำเภอปทุมรัตต์ เกาะบัวแดง..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


การแสดงธรรมสัญจร ตามโครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิตครู" โดย พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) วัดบึงพลาญชัย. ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 21 ต.ค.60...(คลิกดูภาพกิจกรรม)ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม ทำการแข่งขันที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


งานวิจัย & ผลงานทางวิชาการ


27 เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
27/ก.ค./2560
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 114 / )
27 เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
27/ก.ค./2560
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( 108 / )
(19/มิ.ย./2560) (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 212 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
(13/พ.ค./2560) รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 241 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
(27/เม.ย./2560) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 184 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
(11/ก.พ./2559) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 894 ) เจ้าของ นายอินทศักดิ์ เสนาใน
(19/ก.ย./2557) รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1145 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี

6 โดย : admin
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

เผยแพร่ download
[ 16/ก.ย./2560 ] PLC Log Book โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (อ่าน : 58 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/มิ.ย./2560 ] (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 102 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/พ.ค./2560 ] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (อ่าน : 125 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 6/ก.พ./2558 ] รับสมัครนักเรียน EP และ GP (อ่าน : 74 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/ส.ค./2557 ] ตรวจสอบการลา บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 98 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 12/ม.ค./2557 ] คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน : 85 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2557 ] รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 96 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
วีดีโอสู่การเรียนรู้
ประวัติสุนทรภู่
By : rIFl7LKelZc1BLoSUcdWnw
14:34
Rated : Not Rated stars
Added : Jun,23 2013
Duration : 14:34
พระคุณที่สาม
By : nutbuu
4:27
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,4 2008
Duration : 4:27
New MV เพลงรางวัลของครู
By : khurusapa
6:26
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,14 2013
Duration : 6:26
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
By : nontkung123
5:15
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,12 2013
Duration : 5:15
ข่าวการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00013 : เรียน อังกฤษ ออนไลน์  (83/0)
Pop
30 ส.ค. 2560 : 19:12
00012 : สงสัย  (123/0)
สี
13 มิ.ย. 2560 : 02:48
00010 : ทำไมไม่ไว้ผมยาว  (448/1)
คนสงสัย
9 พ.ย. 2559 : 18:55
00007 : การแต่งกาย นร.  (727/1)
มาเยี่ยม รร
30 มิ.ย. 2558 : 17:41
00008 : สงสัย  (688/2)
ครยุพาวดี
26 ส.ค. 2558 : 20:48
00009 : แนวแนวฟรี!..เทคนิคเรียนเก่ง และสอบติดโควตา มข. โดย สถาบัน The Act. / www.theactkk.net รูปภาพ (727/0)
BELL THEACT
1 ก.ย. 2558 : 07:24
00006 : วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก [Science for Kids]  (678/0)
jinta-sci
28 พ.ค. 2558 : 09:40
00005 : ที่ยุโรงเรียน  (1,054/1)
นายนัทธ์ภพ เเสนศรี
13 มี.ค. 2558 : 10:12
00004 : รับทำเว็บไซต์  (619/0)
บริษัท วิเซตซอฟต์ จำกัด
2 มี.ค. 2558 : 17:16
00003 : สมัครเรียนม.3  (1,074/1)
ภานุพล น้อยสำราญ
17 พ.ค. 2557 : 17:41

ศิษย์เก่า ฟ้า-แดง

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
จีรพัชร หลาบคำ [เบนซ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
เกรียงไกร พิเศษฤทธิ์ [แอมป์] ชาย 2550 0950574962 ไม่มีข้อมูล
หฤทัย อ้วนมะโรง [มาส] หญิง 2554 0874907142 กำลังศึกษา
มนตรี บุญเทพ [ต้อม] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ทำเนียบบุคลากร
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานราชการ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 57 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อเรียนรู้ ครูบ้านนอก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
46 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
118 คน
สถิติเดือนนี้
1121 คน
สถิติปีนี้
76926 คน
สถิติทั้งหมด
218656 คน
IP ของท่านคือ 107.20.115.174
(Show/hide IP)
อากาศ&ราคาน้ำมัน