[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ส.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( 615 / )
    

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
15/ส.ค./2557 : ข้อมูลบุคลากร ป.พ.
ตรวจสอบข้อมูลการลาของ ครู บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ( 1450 / )
    

ตรวจสอบข้อมูลการลาของ ครู บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ส.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( 633 / )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
16/ก.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ( 842 / )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
27/มิ.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ( 562 / )
    

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/มิ.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ( 501 / )
    

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคเช้า ม.ต้น  ภาคบ่าย ม.ปลาย


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/มิ.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการค่ายคุณธรรม วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับละ 1 วัน ( 563 / )
    

โครงการค่ายคุณธรรม วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับละ 1 วัน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
11/มิ.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูกระบี่กระบอง ไหว้ครูศิลปะ และไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( 542 / )
    

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูกระบี่กระบอง ไหว้ครูศิลปะ และไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2557 ( 2481 / )
    

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประจำปีการศึกษา 2557


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
3/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ (EP-GP) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( 1380 / )
    

ประกาศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ (EP-GP) ปีการศึกษา ๒๕๕๗


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>