[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ ป.พ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
21/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ให้ก้าวทันสังคมออนไลน์ ( 432 / )
    

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ให้ก้าวทันสังคมออนไลน์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันครู 16 มกราึคม 2557 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ( 514 / )
    

วันครู 16 มกราึคม 2557 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้งานบนแท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟน ( 463 / )
    

คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้งานบนแท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำิเนินงานการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( 426 / )
    

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำิเนินงานการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ที่ ๔๓๓ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันของเรา ( 365 / )
    

คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ที่ ๔๓๓ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันของเรา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ที่ ๔๒๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคริสต์มาส ( 965 / )
    

คำสั่งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ที่ ๔๒๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคริสต์มาส


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงสร้างหลักสูตร และเวลาเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( 377 / )
    

โครงสร้างหลักสูตร และเวลาเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชทาน ปี 2550 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ( 371 / )
    

ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชทาน ปี 2550 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/9
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>