[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานนมัสการหลวงปู่เฮ้า และงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๗ ( 11/มิ.ย./2557 )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานนมัสการหลวงปู่เฮ้า และงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 1-3 มิถุนายน ๒๕๕๗

การอบรมตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนในการบูรณาการเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศภาคม 2557 ( 10/พ.ค./2557 )
    

การอบรมตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนในการบูรณาการเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศภาคม 2557

การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ( 7/พ.ค./2557 )
    

การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต เมืองเกตุปทุม ณ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 2557 ( 7/พ.ค./2557 )
    

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต เมืองเกตุปทุม ณ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 2557

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 ( 7/พ.ค./2557 )
    

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยช์ ( 5/ก.พ./2557 )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยช์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมต่างๆของนักเรียน...

โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้ก้าวทันสังคมออนไลน์ Social Network ( 5/ก.พ./2557 )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้ก้าวทันสังคมออนไลน์ Social Network โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ( 22/ม.ค./2557 )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...

กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ( 20/ม.ค./2557 )
    

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันครู ของอำเภอปทุมรัตต์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลกรโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอปทุมรัตต์ เข้าร่วมพิธีวันครู "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน" ครั้งที่ ๕๘

โครงการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟน ( 15/ม.ค./2557 )
    

กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดโครงการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟนขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 -> [จำนวน 59 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>