ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2553

ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2557 .

ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 .
 
 

สถานที่ตั้ง
เกียรติประวัติ

ข้อมูลครู

ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนฯ
สังคมศึกษา ศาสนาฯ