ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553

สถานที่ตั้ง

ข้อมูลครู

ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนฯ
สังคมศึกษา ศาสนาฯ