หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : admin
อ่าน : 1395
เสาร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ที่มีรูปถ่ายแสดงตัวตนมาในวันสอบ นักเรียนชัันมัธยมศึกษาตอนต้น สอบเวลา 09.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเวลา 13.00 น.

"แต่งกายด้วยชุดนักเรียน"

รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่)
รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (คลิกที่นี่)
รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่)
รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่)
รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิกที่นี่)
รายชื่อผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกที่นี่)