[ วัชรพล ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วัชรพล ผลคล้ำ
ชื่อเล่น : 
ธันวา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/12/2551
อายุ : 
12
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
boonjan575@gmail.com  
ที่อยู่ : 
104
อำเภอ : 
พยัคฆภูพิใส
จังหวัด : 
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 
44110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0930808406
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา