หมวดหมู่ : มุมข่าวสารสำหรับนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่องตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559
โดย : admin
อ่าน : 1221
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่องตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ดังนี้...

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6