หมวดหมู่ : IS
หัวข้อ : กลุ่มวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )
โดย : admin
อ่าน : 2908
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
พิมพ์ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )

เรื่อง กังหันน้ำมหัศจรรย์  => คลิก
เรื่อง การปรับปรุงดินเค็ม โดยเสริมด้วยแร่ธาตุ  => คลิก
เรื่อง การวัดความเจริญเติบโตของต้นพะยอม จากเส้นรอบวง  => คลิก
เรื่อง ดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของถั่วงอก  => คลิก