หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการ Gifted Program และ English Program
โดย : admin
อ่าน : 2268
จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความพิเศษด้านวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

รายละเอียด ประกาศโรงเรียนประทุมรัตต์พิทยาคม คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ

(English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนประทุมรัตต์พิทยาคม คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (English Program)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่