หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ทดสอบความรู้วิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชิงโล่ เงินรางวัลและเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖ สอบ ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สอบ วันเสาร์ที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษา ม.๑, ม.๒, ม.๓ สอบ ๓ รายวิชา คือ คณิตศาสตร
โดย : admin
อ่าน : 1592
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนี้ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จึงได้จัดแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสอบ ๒ ระดับ คือ 
๑) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) 
- สอบ ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
- กาหนดสอบ ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑, ม.๒, ม.๓) 
- สอบ ๓ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
- กาหนดสอบ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ส่งใบสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียด

ใบสมัครสอบวัดความรู้-ปีการศึกษา-๒๕๖๒ (คลิกที่นี้)

ประกาศทดสอบวิชาการ-ปีการศึกษา-๒๕๖๒ (คลิกที่นี้)

หนังสือออกทดสอบความรู้-ปีการศึกษา-๒๕๖๒ (คลิกที่นี้)