หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : admin
อ่าน : 3030
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
***ให้นักเรียนที่มีผลการสอบอันดับที่ ๑-๑๐ ของแต่ละรายวิชา มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตร ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ - ๐๘.๑๐ น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

คลิกดูประกาศ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมฯ

วิชาภาษาไทย

วิชาอังกฤษ