หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเนศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 1411
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
- เรื่อง การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเนศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน ตามกำหนดการ ดังนี้...
=> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
- (เฉพาะผู้ปกครอง)
- วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
- เวลา 09.00 - 12.00 น.
-------------------------------------------------
=> ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
- (เฉพาะนักเรียน)
- วันพฤหัสฯ ที่ 10 พฤษภาคม 2561
- เวลา 09.00 - 12.00 น.
*** ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม