[ Panawee0205 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปนาวี สีหานาม
ชื่อเล่น : 
กิมจู
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/5/2554
อายุ : 
12
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
pnawisihanam@gmail.com  
ที่อยู่ : 
65/8 บ้านสวายโดด ต.โนนสวรรค์
อำเภอ : 
ปทุมรัตน์
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0658893760
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น