[ Panawan ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พนาวัลย์ กลัดสันเทียะ
ชื่อเล่น : 
หนุงหนิง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/1/2547
อายุ : 
16
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
panawan257@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านเลขที่94 หมู่6 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
อำเภอ : 
ปทุมรัตต์
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0626199957
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย